Tel: (+60) 162479268
Email: babylove@lisahairbeauty.com

Đặt lịch làm đẹp

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Lên lịch làm đẹp của bạn cùng chúng tôi tại đây Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phản hồi sớm Email của bạn.

Gọi chúng tôi bây giờ:

Working hour:

Monday - Saturday: 08:00 - 22:00 Sunday: 08:00 - 22:00

Người liên hệ:

MS LISA
Salon Manager